مسابقات فری http://farnaz200.mihanblog.com 2020-05-25T09:00:34+01:00 text/html 2019-07-01T15:23:17+01:00 farnaz200.mihanblog.com فرناز نتیجه نظرسنجی http://farnaz200.mihanblog.com/post/111 <div style="text-align: center;">&nbsp;<font size="4">سلام عزیزای دل خیلی وقته درخواست نتیجه کرده بودید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">الان براتون اوردمش راستی به جای پیام لطفا نظر بذارید(میوسا و فاطی)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چون من هیچ پیام برام ارسال نمیشه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مرسی که خودمو انتخاب کردید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بین این همه تغییرات خوشحالم که خودم انتخاب شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">وظیفه سنگین که باید انجام میدادم رو از دوشم برداشتید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">(فقط نویسنده هام میدونن چ میگم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">)</div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حالا که من انتخاب کردید پس بگید چه کارا کنم که بهتر شم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">قول نمیدم ولی اندکی تلاش برا تغییر خوبه</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">برا بزرگتر شدن عکس میتونید روش کلیک کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مرسی که مثل همیشه نظر میذارید و از وب بازدید میکنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فعلا مثل همیشه بای تا های</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/27.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/1z3h_untitled.png" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1z3h_untitled.png" alt=""></a></div><div><br></div> text/html 2019-03-28T16:37:22+01:00 farnaz200.mihanblog.com فرناز کوییز من http://farnaz200.mihanblog.com/post/110 <div style="text-align: center;"><font size="4">..<a href="http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1903281220591630&amp;pg&amp;" target="_blank" title="">کلیک کن.. ببینم چقدر منو میشناسی؟</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">شرکت کنید ببینم چقدر منو میشناسید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531493835732952679.jpg" alt=""></div> text/html 2018-08-29T13:30:55+01:00 farnaz200.mihanblog.com فرناز just happy http://farnaz200.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4">فقط شاد باشین همین</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 35px; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 15px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 35px; text-align: center; font-family: IRANSans;"><font size="4">خوشبختی و آرامش ات رو خودت</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 35px; text-align: center; font-family: IRANSans;"><font size="4">باید با دستای خودت بسازی.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 35px; text-align: center; font-family: IRANSans;"><font size="4">در جستجوی اون نباش</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 35px; text-align: center; font-family: IRANSans;"><font size="4">چون نیست…</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 35px; text-align: center; font-family: IRANSans;"><font size="4">کسی هم قرار نیست برات بیاره</font></p><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: IRANSans;">کار خودته!فقط خودت….</span>ا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">پس رو عکس زیر کیک کن روز شادی مبارک</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://dl.payamneshan.com/index.html?m=%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B4&amp;m0=310..&amp;m1=829&amp;m2=21-70%2003060-22-6&amp;m3=0&amp;m4=3&amp;m5=1%2FubroaarT10xp150gf2tml_6crQKuvjo_0.i&amp;m6=000000&amp;m7=ffffff&amp;m8=%D8%B4%D8%AF%D8%A8%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DA%A9%20%DB%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%A7%20%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D9%82%D9%85%20%D8%B3%0A%D9%87%D9%85%D8%B4%20%D8%B2%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%AA&amp;m9=%D9%87%DB%8C%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%B4%20%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C&amp;m10=0&amp;m11=3&amp;m12=0%2FmnSapohn.p7Ia.ihosa1m3&amp;m14=no&amp;m15=0&amp;m19=0&amp;m20=fa&amp;m21=tub1%2FubroaarT10xp150gfhm%2F2tml_6crQKuvjo_0.i" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.irannaz.com/images/2015/04/Photo-by-romantic-and-beautiful-irannaz-com-5.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-08-10T13:50:12+01:00 farnaz200.mihanblog.com فرناز قالب http://farnaz200.mihanblog.com/post/89 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2016-08-15T17:19:49+01:00 farnaz200.mihanblog.com فرناز پست ثابت http://farnaz200.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلام من فرنازم و میتونین فری صدام کنین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">من اینجا واستون از هرجور مسابقه ای میذارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">این وبم رو شبیه وب قبلم کردم حتی قالب رو. نمیدونم برا چی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">وب قبلم حذف شد ولی با ی شرایط متفاوت برگشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">هر کی وبمو هک کنه یقشو رو پل صراط میگیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و حالا شراط:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">1- هزینرو بپردازید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">2- قوانینو رعایت کنین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">3- اگر حذف شدین توهین نکنین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">4- عکس ندین =حذف</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">5- سر موقع عکسا رو بدین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">6- عکسا رو آپلود شده بدین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">7- عکسا تعویض نمیشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">8- یکی عکس بدین اگر چن تا بدید زشترو میذارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">9- به هیچ عنوان نظر خصوصی ندین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اینم لوگوم:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><p align="center"><a href="&lt;!-- start logo cod off http://farnaz200.mihanblog.com --&gt;&lt;p align=" center"=""></a><br style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/72/atrty/1500980241/avrvy/1387794//key/%3Cp%20align=" center"="" style="font-size: 11px; text-align: start;"></a><a href="http://farnaz200.mihanblog.com/" target="_blank" style="font-size: 11px; text-align: start;"><img border="0" src="http://s9.picofile.com/file/8301572476/farnazlogo.gif" width="350" alt="" height="250"></a><br style="font-size: 11px; text-align: start;"><input type="text" width="356" name="T1" size="15" value="<!-- start logo cod off http://farnaz200.mihanblog.com --><p align=&quot;center&quot;><p align=&quot;center&quot;><a href=&quot;http://farnaz200.mihanblog.com&quot; target=&quot;_blank&quot;><img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://s9.picofile.com/file/8301572476/farnazlogo.gif&quot; width=&quot;350&quot; height=&quot;250&quot; alt=&quot;&quot;></a></p><!--finish logo cod off http://farnaz200.mihanblog.com -->" dir="ltr"></p><p style="font-size: 11px; text-align: start;"></p></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و حالا هزینه:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">لینک وبم و 7 نظر به این پست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;امضا:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299807992/tmp_17960_cooltext2506554507464191190161469.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خب حالا اینم دکمه های وبم حتما بسرید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی اگر کسی کپی گر رو معرفی کنه با مدرک بهش جایزه داده میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فعلا دکمه ها فعاله به جز کپی گر</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://farnaz200.mihanblog.com/extrapage/57586" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8301779442/d_2.png" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://farnaz200.mihanblog.com/extrapage/8686854" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8301779434/d_1.png" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://farnaz200.mihanblog.com/extrapage/757575" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8301784634/d_4.png" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8301779476/d_3.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#cc0000">اخبار جدید:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Short Stack&quot;; line-height: 18px;"><div align="center" style="color: rgb(237, 69, 192); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><div style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 228px; height: 98px; color: rgb(0, 0, 0); overflow: auto; font-family: Arial; background-image: url(&quot;http://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/458.gif&quot;);"><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(128, 128, 128);"><font size="4">به زودی وب با کمک</font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(128, 128, 128);"><font size="4"><br></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(128, 128, 128);"><font size="4">نویسنگان جدید بروز میشود</font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(128, 128, 128);"><font size="4"><br></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(128, 128, 128);"><font size="4">منتظر ما باشید با ی سری</font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(128, 128, 128);"><font size="4"><br></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(128, 128, 128);"><font size="4">تغییرات توپ</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style="color: rgb(0, 0, 0);"></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(128, 128, 128);"><br></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(128, 128, 128);"><font size="4">با تشکر:Fery</font></p></div></div></div></div>