تبلیغات
مسابقات فری - مطالب شهریور 1395 ø

سری پنج-مرحله دهم دخی کره ای

چهارشنبه 24 شهریور 1395 12:44 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
های گیرلز برگشتم با مرحله آخر یعنی دهم

هانا اشکال نداره چون دلیلشو گفت شکر خدا حذفی نداشتیم

بهترین عکس برا فاطمه بود خب تو این مرحله

همه امتیازا و امتیازای مثبت جمع میشه و برنده اعلام میشه

موضوع:دخی کره ای در پارک

نمونه:


تو جه کنید تو شهربازی نباشه باید تو پارک باشه

مثلا سوار تاب یا سرسره جوری که موضوع رو نشون بده

نکات مثبت:

1-عینک+6

2-متحرک+12

3-رو سرسره+8

4-این نوع کفش+6

5-ساپورت سیاه+7

6-لباس صورتی+7

7-پاپیون رو سرش+5نکات منفی:

1-زشت-8

2-کوچیک-6

3-آدرس-7

4-بدکیفیت-9

5-زن یا بچه کره ای-19

6-بکگراند-5

7-خلاقیت عکسای نداشته باشه-5

یه نیگاه نمیندازی؟

ÏíϐÇå åÇ : ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: یکشنبه 4 مهر 1395 09:56 ب.ظ

سری پنجم-مرحله نهم دخی کره ای

دوشنبه 22 شهریور 1395 02:57 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
های گیرلز برگشتم با مرحله نیمه نهایی

حذفی نداشتیم بهترین عکس مرحله قبل بازم برا دریا بود

خب بریم سر اصل مطلب

موضوع:دخی کره ای با روزنامه


نمونه:


نکات مثبت:

1-لباس راه راه+6

2-لباس آبی یا سفید+6

3-روی چمن یا طبیعت+7

4-متحرک+10

5-روزنامه رو سرش گرفته باشه+7نکات منفی:

1-زشت-6

2-کوچیک-7

3-بدکیفیت-7

4-آدرس-7

5-بکگراند-7


مهلت:فرداشب

ادامه مطلب

ÏíϐÇå åÇ : ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 5 مهر 1395 02:20 ق.ظ

سری اول-مرحله پنجم دخی غیر کره ای

یکشنبه 21 شهریور 1395 04:18 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلوم دخیا برگشتم با مرحله آخر بهترین عکس برا

هلیا بودش خب حذفی نداشتیم سه نفر موندن

موضوع:دخی با چرخ خیاطی

نمونه:نکات مثبت:

1-لباس گیپور+8

2-دریا معلوم باشه+7

3-متحرک+9

4-گردنبند+5نکات منفی:

1-زشت-6

2-بکگراند-7

3-بدکیفیت-7

4-عکس کوچیک-7
یه نیگاه نمیندازی؟

ÏíϐÇå åÇ : ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 27 شهریور 1395 04:49 ب.ظ

سری پنجم-مرحله هشتم دخی کره ای

شنبه 20 شهریور 1395 10:23 ب.ظ

äæíÓäÏå : 페테메✮세훈✮카이
سلام دخیا بازم برگشتم با مرحله بعد بهترین عکس مرحله

قبل برا دریا بود جایزش داده میشه خب رسیدیم با این مرحله

حذفیا:سویودو-هانا(هانا رفته مسافرت دلیل گفت اگه بده قبوله)

موضوع : دخی کره ای با سبیل


نکات مثبت:

1-یک دختر و پسر کره ای 7+

2-روی زمین دراز کشیده باشن 4+

3-متحرک 10+

4-وضعیت مکانی مثل یک پیک نیک باشه 3+

5-خوراکی پیشش باشه+6

نکات منفی:

1-زشت-6

2-تکراری-10

3-آدرس-7

4-بکگراند-5

مهلت:فردا شب

یه نیگاه نمیندازی؟

ÏíϐÇå åÇ : ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 5 مهر 1395 01:49 ق.ظ

سری پنجم-مرحله هفتم دخی کره ای

شنبه 20 شهریور 1395 04:01 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
بازم سلوم دخملا منم مردم از بس سلام کردم

خب برگشتم با مرحله جدید دیگه بهتریم عکس انخابش سخت بود

ولی بجاش این مرحله بهتر میشه خب بریم سر اصل

حذفیا:فضیلت

موضوع:دخی کره ای با تفنگ

نمونه:


نکات مثبت:

1-متحرک+10

2-گوشواره+5

3-لاک+5

4-لباس سفید+7نکات منفی:

1-زشت-6

2-تکراری-10

3-آدرس-7

4-بکگراند-5مهلت:فرداشب

یه نیگاه نمیندازی؟

ÏíϐÇå åÇ : ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: یکشنبه 21 شهریور 1395 05:27 ب.ظ

سری پنجم-مرحله ششم دخی کره ای

جمعه 19 شهریور 1395 03:20 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلــــــــــوم به همه دخملا خوجملا برگشتم با مرحله بعد

حذفی شکر خدا نداشتیم.بهترین عکس برا نگار بود و هانا

جایزشون داده میشه تو وبشون

موضوع:دخی کره ای با چمدان

نمونه:


نکات مثبت:

1-کلاه اینطوری+7

2-متحرک+9

3-تو کتابخونه+7

4-یه دخی دیگه کنارش باشه+7

5-گوشی دستش باشه+6نکات منفی:

1-تکراری-10

2-زشت-8

3-آدرس-7

4-بکگراند-6

5-بدکیفیت-8مهلت:فرداشب

یه نیگاه نمیندازی؟

ÏíϐÇå åÇ : ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 20 شهریور 1395 04:28 ب.ظ

سری اول-مرحله چهارم دخی غیر کره ای

جمعه 19 شهریور 1395 03:13 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلوم دخملا بازم برگشتم با مرحله بعد

بهترین عکس مرحله قبل برا ثمین بود جایزش داده میشه

اونایی که نکات مثبت دارن هم میره برا مرحله آخر

خب حذفیا:فضیلت

موضوع:دخی با سگ هاسکی

نمونه:


نکات مثبت:

1-در زمستان+7

2-لباس سیاه+5

3-ژست سگ و دخی یه جور باشه مث عکس بالا+8

4-متحرک+6نکات منفی:

1-زشت باشه-6

2-آدرس-8

3-ست این عکس-20

4-صورتش معلوم نباشه-7

5-بکگراند-6
مهلت:فرداشبیه نیگاه نمیندازی؟

ÏíϐÇå åÇ : ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 27 شهریور 1395 04:48 ب.ظ

سری پنجم-مرحله پنجم دخی کره ای

پنجشنبه 18 شهریور 1395 02:21 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
های گیرلز اومدم با مرحله بعد باس بگم

حذفی نداشتیم بهترین عکس برا هانا بود جایزشو میگیره

و نکات مثبتای همه شرکت کننده ها میره برا مرحله آخر

موضوع:دخی کره ای با پیتزا

نمونه:


نکات مثبت:

1-دوتا دخی+8

2- متحرک+7

3-لباس قرمز+5

4-شوخی یا چیز باحال+7

5-موهای قهوه ای+4نکات منفی:

1-زشت-6

2-تکراری-10

3-آدرس-7

4-بکگراند-6

5-صورت دخی معلوم نباشه-6


مهلت:فرداشبیه نیگاه بنداز

ÏíϐÇå åÇ : ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 20 شهریور 1395 04:06 ق.ظ

سری اول-مرحله سوم دخی غیر کره ای

پنجشنبه 18 شهریور 1395 02:08 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلام به دخیا بهترین عکس مرحله قبل برا دریا بود

مبارک باشه جایزتو میگیری اونایی که نکات مثبت هم دارن

مثلا تو مرحله قبل مثل ثمین امتیازا واس مرحله آخر

کمکشون میکنه خب مرحله قبل حذفی نداشتیم

موضوع:دخی دراز کشیده روی گل

نمونه:


نکات مثبت:

1-گل های زرد+6

2-متحرک+7

3-لباس صورتی+5

4-رژ لب قرمز+6

5- لباس بلند+4نکات منفی:

1-زشت-6

2-بکگراند-5

3-آدرس-7

4-گل ها زیاد معلوم نشه-7


مهلت:فرداشب

یه نیگاه نمیندازی؟

ÏíϐÇå åÇ : ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: جمعه 26 شهریور 1395 10:21 ب.ظ

سری پنجم-مرحله چهارم دخی کره ای

سه شنبه 16 شهریور 1395 02:46 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلوم دخیا بازم اومدم با مرحله چهارم

خب بهترین عکس مرحله قبل برا دریا بود 100 نظر میگیره

من کاری ندارم کی نکات مثبتش بیشتره نکات مثبت مرحله آخر

کمکتون میکنه من قشنگ ترین عکسو جایزه میدم ولی نکات مثبت خیلی

کار سازه خب بریم سر اصل مطلب

حذفیا:تینا-مینا

موضوع:دخی با شیرینی

نمونه:


نکات مثبت:

1-لباس سیاه+6

2-متحرک+9

3-گردنبند+6

4-شیرینی دایره ای+5

5-لاک ناخن+5نکات منفی:

1-زشت-6

2-آدرس-7

3-تکراری-10

5-آدرس-7مهلت:فرداشب

سبد پر از عکس

ÏíϐÇå åÇ : تابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: چهارشنبه 17 شهریور 1395 05:27 ب.ظ

سری اول-مرحله دوم دخی غیر کره ای

دوشنبه 15 شهریور 1395 03:04 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
بازم سلومــــــ ویژه به دخیا اومدم با مرحله دوم

خب بهترین هکس مرحله قبل برا هلیا بود 100 نظر داده میشه بهش

هرکسی بهتر بود بهش جایزه داده میشه و نکات مثبت تو مرحله

آخر بهش کمک میکنه خب بریم سر اصل موضوع

حذفیا:ن.چ-تینا-ستاره

موضوع:دخی با اسب

نمونه:نکات مثبت:

1-لباس چهارخونه+6

2- لباس قرمز+6

3-پشتش خونه باشه+5

4-متحرک+8

5- اسب سفید+4نکات منفی:

1-بدکیفیت-5

2-اسب سیاه-7

3-دختر صورتش معلوم نباشه-6

4-آدرس-6


مهلت:فرداشبیه نیگاه نمیندازی؟

ÏíϐÇå åÇ : ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 16 شهریور 1395 02:38 ق.ظ

سری پنجم-مرحله سوم دخی کره ای

یکشنبه 14 شهریور 1395 03:42 ب.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلوم به همه دوباره برگشتم با مرحله سوم

حذفی نداشتیم ایندفعه هرکی دیر بده حذفه

بهترین عکس مرحله قبل برا فاطمه استلا بود 

100 نظر به وبش داده میشه.مبارکت باشه

موضوع:دخی کره ای در فروشگاه

نمونه:

نکات مثبت:

1-سوییت شرت+7

2-متحرک+9

3-پشتش عروسک باشه+5

4-ساپورت سیاه+6

5-کفش اسپرت+5نکات منفی:

1- زشت-6

2-بکگراند-5

3-آدرس-6

4-بدکیفیت-6

5-تکراری-13


مهلت:فرداشب

یه عالمه عکسای خوجمل

ÏíϐÇå åÇ : برو ثابت
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 16 شهریور 1395 02:41 ق.ظ

نتیجه سری دوم بفرمایید شام

شنبه 13 شهریور 1395 04:16 ب.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
های گیرلز ایندفعه نتیجه بفرمایید شام اوردم

هرشب خونه یکی بودیم و خیلی خوش گذشت

ولی سه شرکت کننده بیشتر نداشتیم به همین خاطر

جمه نمره ها از 20 بود یعنی هرنفر باید از 10. نمره میداد
خب بریم سر اصل مطلب یعنی برنده ها

نفر سوم:

رویا رریتی با 16 امتیاز

نفر دوم:

 فاطمه استلا با 17 امتیاز
و نفر اول:

 نگار جونـــــــ با 19 امتیاز
به همه تبریک میگم الان جایزه ها داده میشه هرکی دوست داره میتونه

دوباره تو سری سوم بشرکته.سپاسÏíϐÇå åÇ : برا تبریک برو ثابت
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 13 شهریور 1395 04:22 ب.ظ

سری اول-مرحله اول دخی غیر کره ای

شنبه 13 شهریور 1395 02:10 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلام به همه دخیا همه اونایی که به وبم سر میزنن

و طرفدار وبم هستن من اومدم با مرحله اول برای اولین بار در وبم

دخی غیر کره ای امیدوارم خوشتون بیاد

هر دخی میتونید بدید جز کره ای

اگه نکات مثبت داشته باشه میره برای مرحله آخر کمکتون

میکنه و بهترین عکس 100 نظر داده میشه و مرحله آخر

جایزه کلی داده میشه خب بریم سر موضوع

موضوع:دخی با کلاه کپ

نمونه:نکات مثبت:

1-لباس آبی تیره+4

2-کلاه آبی آسمونی+6

3-رو کلاهش چشم یا سیبیل باشه+7

4-متحرک+6نکات منفی:

1-زشت-4

2-بدکیفیت-5

3-بکگراند-5

4-آدرس-6


مهلت:پس فرداشبعکسای خوجمل

ÏíϐÇå åÇ : بالا بده
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 15 شهریور 1395 03:00 ق.ظ

سری پنجم-مرحله دوم دخی کره ای

پنجشنبه 11 شهریور 1395 02:11 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلام دخیا من اومدم با مرحله دوم از فاطمه جون

ممنونم خب اینو بگم که اونایی که تو عکساشون امتیاز مثبت هست

تو مرحله آخر بهشون کمک میشه و از این مرحله بهترین عکس انتخاب

میشه و بهش جایزه داده میشه بریم سر اصل مطلب

حذفیا:میس جکر-هلیا-سارا

موضوع این مرحله:دخی کره ای با گیتار

نمونه:


نکات مثبت:

1-موهای فانتزی+6

2-گیتار آبی+5

3-شلوار جین+4

4-متحرک+8نکات منفی:

1-تکراری-12

2-زشت-5

3-آدرس-6

4-بدکیفیت و بکگراند-7


مهلت:پس فردا شبیه نیگاه نمیندازی؟

ÏíϐÇå åÇ : -ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: یکشنبه 14 شهریور 1395 03:40 ب.ظÊÚÏÇϘá ÕÝÍÇÊ : 2 1 2
!-- www.webniaz.blogfa.com --->