تبلیغات
مسابقات فری - سری هشتم-مرحله هشتم دخی کره ای ø

سری هشتم-مرحله هشتم دخی کره ای

شنبه 18 شهریور 1396 03:42 ب.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
به مرحله هشتم خوش اومدین از این به بعد مراحل سخت تره

حذفی:نسترن

بهترین:هانی

موضوع:دخی کره ای با این لباس مسابقه (دستمال رقصیدن داره)

نمونه:


نکات مثبت:

1-چن تا+2

2-شلوارک+2

3-کمربند+3

4-متحرک+4

5-تو زمین ورزشی+3

6-مو بسته+2

مهلت:فرداشب

اگر دو نفر اعتراض کردن موضوع عوض میشه

فاطمه:
خوبیا:چن تا+مو بسته

بدیا:کمی کیفیت

نمره:4+98

وضعیت:بعدیآنجل:
خوبیا:شلوارک+کمربند

بدیا:آدرس

نمره:5+94

وضعیت:معلومه که رفتیفاطمه سکای:
خوبیا:چن تا+شلوارک+متحرک+کمربند+مو بسته

بدیا:نوچچچچچچچ

نمره:13+100

وضعیت:شوت شدی بعدینگار:

خوبیا:چن تا+مو بسته+متحرک

بدیا:نهههههههههه"

نمره:8+100

وضعیت:شلیک شدی بعدیفاطمه اپل بوم:
خوبیا:چن تا+مو بسته+تو زمین ورزش

بدیا:کمی کیفیت

نمره:7+98

وضعیت:رفتی مرحله بعددریا:
خوبیا:چن تا+مو بسته

بدیا:کوچیک+بکگراند

نمره:4+87

وضعیت:بعدیÏíϐÇå åÇ : -ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: چهارشنبه 22 شهریور 1396 01:48 ق.ظ!-- www.webniaz.blogfa.com --->