تبلیغات
مسابقات فری - سری هشتم-مرحله هفتم دخی کره ای ø

سری هشتم-مرحله هفتم دخی کره ای

پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:11 ب.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلام دوستای عزیز ببخشید این مرحله با تاخیر شروع شد

و این هم به خاطر مشکل داخلی وب بود که بالاخره حل شد 

بهترین عکس:آنجل

حذفی هم نداشتیم این محله آسونه و عکس زیاد هستش و راحت پیدا میشه

اما عکس زیاد تکراری هم نمره کم میشه اگر دو نفر عکس جدید دادن

بقیه برای تکراری نمره کم میشه

موضوع:دخی کره ای با فرفره

نمونه:

نکات مثبت:

1-چشم بسته+4

2- متحرک+6

3-لباس سفید یا مو باز+3

4-بدلیجات یا نشسته+3

5-چن تا فرفره+3

6-گیتار یا کلاه+5

7-فرفره صورتی سبز یا زرد+2

8-کنار دریا+4

زیاد نکاته پس سعی کنید عکس خوب بدید

مهلت:پس فردا ظهرفاطمه سکای:
خوبیا:چشم بسته+متحرک+نشسته+فرفره زرد

بدیا:نوچچچ

نمره:15+100

وضعیت:بعدی
فاطمه اپل بلوم:
خوبیا:مو باز+بدلیجات+کلاه+چن فرفره+فرفره صورتی

بدیا:تکراری و کیفیت

نمره:16+87

وضعیت:بعدیفاطمه:
خوبیا:لباس سفید+مو باز+فرفره سبز+چشم بسته

بدیا:تکراری نیست چون ژستای دیگش نبوده جای+آدرس

نمره:12+94

وضعیت:مرحله بعدنسترن:

خوبیا:

بدیا:

نمره:

وضعیت:آنجل:
خوبیا:لباس سفید+مو باز+فرفره زرد

بدیا:تکراری و کمی کیفیت

نمره:8+89

وضعیت:بعدینگار:
خوبیا:چشم بسته+لباس سفید داره+2+مو باز+چن فرفره+فرفره سبز

بدیا:کمی کیفیت

نمره:14+98

وضعیت:بعدیهانی:
خوبیا:چن تا+زرد+چشم بسته+مو باز+بدلیجات

بدیا:کمی تکراری+آدرس

نمره:15+92

وضعیت:بعدیدریا:
خوبیا:مو باز+چن تا+سبز+لباس سفید

بدیا:تکراری

نمره:11+90

وضعیت:بعدیÏíϐÇå åÇ : -ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 18 شهریور 1396 04:59 ب.ظ!-- www.webniaz.blogfa.com --->