تبلیغات
مسابقات فری - سری هشتم-مرحله ششم دخی کره ای ø

سری هشتم-مرحله ششم دخی کره ای

سه شنبه 7 شهریور 1396 01:54 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلام دخترا دوباره اومدم با مرحله جدید 

حذفی نداشتیم:دریا کامپیوترش خرابه و آنجلم مریضه

بهترین عکس:فاطمه سکای

موضوع:دخی کره ای با خرس بزرگ

نمونه:


نکات مثبت:

1-خیابون+4

2-متحرک+4

3-چکمه+3

4-دامن یا ست سفید(چکمه یا لباس یا دامن)+2

5-خرس پاپیون دار+3

اگر اعتراضی هستش یا چیزی که من ندیدم حتما بگد

مهلت:فردا شب


فاطمه سکای:
خوبیا:متحرک+ست سفید

بدیا:-

نمره:6+100

وضعیت:معلومه که رفتی


فاطمه اپل بلوم:
خوبیا:دامن

بدیا:-

نمره:2+100

وضعیت:بعدیفاطمه:
خوبیا:پاپیون

بدیا:زیاد تکراری

نمره:3+94

وضعیت:مرحله بعدینسترن:
خوبیا:لباس سفید

بدیا:-

نمره:2+100

وضعیت:بعدی


آنجل:
خوبیا:دامن+لباس سفید

بدیا:کیفیت کمی

نمره:4+98

وضعیت:بعدی

نگار:
خوبیا:پاپیون

بدیا:-

نمره:3+100

وضعیت:بعدیهانی:
خوبیا:لباس سفید

بدیا:تکراری

نمره:2+94

وضعیت:بعدی

دریا:
خوبیا:پاپیون+دامن+لباس سفید

بدیا:-

نمره:7+100

وضعیت:شوت شدی مرحله بعدÏíϐÇå åÇ : -ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: چهارشنبه 8 شهریور 1396 02:55 ب.ظ!-- www.webniaz.blogfa.com --->