تبلیغات
مسابقات فری - سری هشتم-مرحله پنجم دخی کره ای ø

سری هشتم-مرحله پنجم دخی کره ای

شنبه 4 شهریور 1396 11:24 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلام سلام همگی سلام مسابقه سلام زندگی سلام

امروز خیلی خوشحالم نمیدونم چ بگم راستی تو مسابقات چالش شرکت کنید

حذفی:فاطمه 4

بهترین عکس:فاطمه اپل بلوم

فقط میخواستم بگم گیف رو میتونین خیی راحت از رو فیلما بسازین و نکته مهم اینکه

از قسمت موضوع باشه حتما

موضوع این مرحله:با نودل

نمونه:


نکات مثبت:

1-کلاه+2

2-پیرهن آستین دار+2

3-لباس چهارخونه+2

4-چن تا باشه+3

5-شلوارک یا شلوار سیاه+2

6- متحرک+5

7- وضعیت مکانی آشپز خونه+3

مهلت:فردا شب
فاطمه سکای:
خوبیا:چن تا+شلوارک+آشپزخونه

بدیا:آدرس

نمره:8+96

وضعیت:بعدی


فاطمه اپل بلوم:
خوبیا:-

بدیا:-

نمره:100

وضعیت:بعدیفاطمه:
خوبیا:آستین دار

بدیا:-

نمره:2+100

وضعیت:مرحله بعدینسترن:
خوبیا:آستین دار

بدیا:یکم کیفیت

نمره:2+99

وضعیت:بعدی


آنجل:
خوبیا:آستین دار

بدیا:-

نمره:2+100

وضعیت:بعدی

نگار:
خوبیا:شلوارک+آشپزخونه+چن تا

بدیا:-

نمره:100

وضعیت:بعدیهانی:
خوبیا:آستین دار

بدیا:-

نمره:2+100

وضعیت:بعدی
دریا:
خوبیا:کلاه+آستین دار

بدیا:-

نمره:4+100

وضعیت:با موتور رفتی مرحله بعدÏíϐÇå åÇ : -ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: چهارشنبه 8 شهریور 1396 12:17 ق.ظ!-- www.webniaz.blogfa.com --->