تبلیغات
مسابقات فری - سری هشتم-مرحله چهارم دخی کره ای ø

سری هشتم-مرحله چهارم دخی کره ای

شنبه 4 شهریور 1396 03:05 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلام بر همه ی شما که تا این مرحله همراهی کردین

حذفی:فضیلت

نسترن مسافرته و فاطمه هم عکسش قراره آپلود شده بده

بهترین عکس:هانی

بعد از این مرحله موضوعات جدید میدم و همچنین سخت کم کم آماده کنید خودتونو

موضوع این مرحله:دخی باسیب

نمونه:
نکات مثبت:

1-متحرک+4

2-لباس شیک و مجلسی+4

3-لباس سیاه+2

4-مبل یا آیینه+4

5-بدلیجات+2

6-سیب تو دستش+2

7-رژ صورتی یا انتهای مو فر+2

8- چن تا دخی+3


ژست عکسم ندیدن خیلی عکس هستش میتونید خودتونم گیف بسازید

نکات منفی هم بستگی ب نظر خودم داره

مهلت:فردا شب
فاطمه سکای:
خوبیا:همه نکات داره

بدیا:نههههه

نمره:27+100

وضعیت:رفتی مرحله بعد


فاطمه اپل بلوم:
خوبیا:تو دستش+چن دخی+رژ صورتی+انتها مو فر+بدلیجات

بدیا:نهههه

نمره:11+100

وضعیت:مرحله بعدفاطمه:
خوبیا:لباس مجلسی+3+تو دستش|رژ صورتی

بدیا:نهه

نمره:7+100

وضعیت:مرحله بعدینسترن:
خوبیا:تو دستش+رژ صورتی+لباس مجلسی+لباس سیاه+بدلیجات

بدیا:نهه

نمره:12+100

وضعیت:رفتی مرحله بعد


آنجل:
خوبیا:بدلیجات+انتها مو فر+رژ صورتی+تو دستش

بدیا:بکگراند

نمره:8+96

وضعیت:
نگار:
خوبیا:همه نکات جز چن دخی

بدیا:نههههه

نمره:24

وضعیت:مرحله بعدهانی:
خوبیا:سیب تو دستش

بدیا:دخی زشت کمی

نمره:2+98

وضعیت:


فاطمه 4:
خوبیا:تو دستش+رژ صورتی+لباس سیاه

بدیا:نههههههه

نمره:6+100

وضعیت:مرحله بعددریا:
خوبیا:لباس سیاه+رژ صورتی+بدلیجات+آیینه

بدیا:یکم کیفیت

نمره:10+99

وضعیت:مرحله بعدÏíϐÇå åÇ : -ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: چهارشنبه 8 شهریور 1396 05:01 ب.ظ!-- www.webniaz.blogfa.com --->