تبلیغات
مسابقات فری - سری پنجم-مرحله هشتم دخی کره ای ø

سری پنجم-مرحله هشتم دخی کره ای

شنبه 20 شهریور 1395 10:23 ب.ظ

äæíÓäÏå : 페테메✮세훈✮카이
سلام دخیا بازم برگشتم با مرحله بعد بهترین عکس مرحله

قبل برا دریا بود جایزش داده میشه خب رسیدیم با این مرحله

حذفیا:سویودو-هانا(هانا رفته مسافرت دلیل گفت اگه بده قبوله)

موضوع : دخی کره ای با سبیل


نکات مثبت:

1-یک دختر و پسر کره ای 7+

2-روی زمین دراز کشیده باشن 4+

3-متحرک 10+

4-وضعیت مکانی مثل یک پیک نیک باشه 3+

5-خوراکی پیشش باشه+6

نکات منفی:

1-زشت-6

2-تکراری-10

3-آدرس-7

4-بکگراند-5

مهلت:فردا شب
نگار:
خوبیا:متحرک+دخی بامزه

بدیا:من که نمیبینم

نمره:100

وضعیت:رفتی مرحله بعدفاطمه استلا:
خوبیا:یک دختر پسر کره ای+عکس خوجمله

بدیا:نداره

نمره:100

وضعیت:رفتی مرحله بعددریا:
خوبیا:خیلی خوجمله+دخی ناناسه+سیبیلش منو کشته

بدیا:استغفرلله اینو بدی؟

نمره:100

وضعیت:معلومه که رفتی مرحله بعدهانا:
خوبیا:دختر و پسر کره ای اونم دوتا+متحرک+3

بدیا:نمیبینم

نمره:100

وضعیت:رفتی مرحله بعدÏíϐÇå åÇ : ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 5 مهر 1395 02:49 ق.ظ!-- www.webniaz.blogfa.com --->