تبلیغات
مسابقات فری - سری هشتم-مرحله نیمه نهایی دخی کره ای ø

سری هشتم-مرحله نیمه نهایی دخی کره ای

سه شنبه 21 شهریور 1396 02:38 ق.ظ

äæíÓäÏå : فرناز
سلام دخترا بازم برگشتم با مرحله نیمه نهایی

حذفی:هانی-دریا قراره آپلود شده بده

بهترین عکس:فاطمه سکای

خب رسیدیم با مرحله نیمه نهایی تموم دقتتونو بکنید واس این دو مراحل

موضوع:دخی کره ای با توت

حتما اگر پیدا نشد خبر کنید دو نفر که اعتراض کردن موضوع جدید میذارم و 

فاصله بین امتیازا ایجاد میکنم


نمونه:

1-عینک+3

2-متحرک+6

3-لباس سفید+3

4-لباس آستین دار+2

5-چن تا توت+3

6- کیوی+6

7-کنار شن +3

8- در حال خوردن+2


مهلت:پس فرداشب
فاطمه سکای:
خوبیا:چن توت+لباس سفید+آستین دار

بدیا:نههه

نمره:8+100

وضعیت:رفتی فینالفاطمه اپل بلوم:

خوبیا:

بدیا:

نمره:

وضعیت:فاطمه:

خوبیا:

بدیا:

نمره:

وضعیت:آنجل:
خوبیا:عینک+چن توت+لباس آستین دار+لباس سفید+1

بدیا:کیفیت

نمره:9+95

وضعیت:رفتی فینالنگار:
خوبیا:چن توت+آستین دار+لباس سفید

بدیا:ی کوچولو کیفیت

نمره:8+99

وضعیت:رفتی فینالدریا:
خوبیا:لباس آستین دار+چن توت+در حال خوردن

بدیا:نــــــــــــوچ

نمره:7+100

وضعیت:رفتی فینال


ÏíϐÇå åÇ : -ثابت-
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: چهارشنبه 29 شهریور 1396 12:46 ق.ظ!-- www.webniaz.blogfa.com --->