تبلیغات
مسابقات فری - لیست شرکت کنندگان مسابقه خوانندگان ø
مثلا میگم عکس یه خواننده ای بدین که

میکروفون دستش باشه شما هم میدین.همین


شرکت کنندگان عزیزم

1- مبینا

2-میس جکر

3- هلیا

4-مهتاب استلا

5- زهرا

6- میس غزل

7- هانی شیطون

8-آیاتو

9- فضیلت

10-الویا

سری بعد:

1-پانیز

2- دریا

3- فضیلت
!-- www.webniaz.blogfa.com --->